ออกแบบเครื่องจักรผลิตไลน์อาหาร

เครื่องคั่วพริกแบบแก๊ส, ออกแบบเครื่องจักรผลิตไลน์อาหาร, ออกแบบระบบลำเลียง : ดีไซน์ แอนด์ แมคคานิคัล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.เครื่องคั่วพริกแบบแก๊ส


ออกแบบเครื่องจักรผลิตไลน์อาหาร, ออกแบบระบบลำเลียง, ออกแบบแขนกล, สำหรับยกและประกอบ, ระบบลำเลียงและขนถ่ายวัสดุ, แขนกลสำหรับช่วยในการยกและประกอบ, เครื่องล้างภาชนะ, เครื่องจักรในไลน์ผลิตอาหาร : ดีไซน์ แอนด์ แมคคานิคัล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  brandexdirectory.comบริษัท ดีไซน์ แอนด์ แมคคานิคัล  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เรียกสั้นๆ ว่า ดี แมค


OUR BUSINESS ACTIVITY ผลิตภัณฑ์ของบริษัท


FOOD & BEVERAGE INDUTRY อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม


shrimp - Prawn -Squid Processing กระบวนการแปรรูปกุ้ง ปลาหมึก อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง


Fish Processing (Canning & Frozen) กระบวนการแปรรูปปลา (ปลาแช่แข็ง,ปลาในกระป๋องทุกชนิด


Poetry - Meat-Pork Processing กระบวนการแปรรูปไก่ เป็ด หมู


Vegetable & fruit Processing กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้


Liquid Food Processing-Beverage-Tank กระบวนการผลิต เครื่องดื่มและอาหารเหลว ,ถังผสม,ถัง,เก็บสแตนเลส


Snack Food-Confectionery-Bakery-Biscuit- กระบวนการผลิตอาหารขนมขบเคี้ยว ขนมทอดกรอบ อบกรอบ ฯลฯ


water-Jelly etc.


Value Added Processing กระบวนการผลิตอาหารที่มีมูลค่า เพิ่ม เช่น ติมซำ เป็นต้น


Process Conveyor for Food Industry ระบบลำเลียงในกระบวนการแปรรูปอาหาร


Turkey Project for All Kind of food Processing กระบวนการผลิตอาหารอื่นๆ


OTHER NON-FOOD INDUSTRY อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร


Machine & Material Handling for every industry ครื่องจักรและไลน์การประกอบและผลิตชิ้นส่วนต่างๆทุกอุตสาหกรรม


Consumer Product Industry อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภค เช่น แชมพู ยาสระผม สบู่


รับปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจำหน่าย


-ระบบลำเลียงและขนถ่ายวัสดุ (CONYEYOR SYSTEM)I


-แขนกลสำหรับช่วยในการยกและประกอบ (BALANCER)


-เครื่องล้างภาชนะ (WASHING MACHINE)


-เครื่องจักรในไลน์ผลิตอาหาร (FOOD PROCESS MACHINE)


-เครื่องจักรตามแบบหรือออกแบบเฉพาะงาน (SPECIAL MACHINE)


-งานโครงสร้างเหล็กและสแตนเลส (FABRICATION WORK)


-ชิ้นส่วนและอะไหล่งาน (MACHINE)


-ระบบไฟฟ้าทั้งกำลังและควบคุม


สนใจติดต่อ
ดีไซน์ แอนด์ แมคคานิคัล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
199 /1820 หมู่ 3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ออกแบบระบบลำเลียง 10280
โทรศัพท์ : +666 3 237 6595,+662 360 4124
โทรสาร : +662 360 4124
อีเมลล์ : demachanical@gmail.com
เว็บไซต์ : demach.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *